Raamcontract archeologische diensten RijnlandRoute 

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland. Voordat de aannemer kan starten met haar werkzaamheden, dienen er eerst archeologische onderzoeken plaats te vinden. De provincie Zuid-Holland zocht in deze aanbesteding naar drie ingenieursbureaus die elk een raamcontract zouden krijgen om deze werkzaamheden uit te voeren.


 

 

Rol KernStijl:
EMVI-coördinator en –schrijver

EMVI-criteria:
projectorganisatie, maatschappelijke waarde, gebiedskennis

Resultaat:
de opdrachtgever is geselecteerd als één van de raamcontractanten.