N50 Ens – Emmeloord

Rijkswaterstaat wou de N50 tussen Ens en knooppunt Emmeloord verbreden. Dit project betrof de aanpassing van de N50 van een  2×1 rijstrook met vluchtstrook naar een 2×2- regionale stroomweg van 100 km/h zonder vluchtstrook (autoweg). Om de doorstroming van het verkeer te waarborgen moest in dit project ook de gelijkvloerse kruising veranderen in een halve ongelijkvloerse aansluiting met fietspaden.


 

 

Rol KernStijl:
EMVI-coördinator en –schrijver

EMVI-criteria:
doorstroming, verkeershinder, kwaliteitsmanagement

Resultaat:
het plan is als beste plan beoordeeld, de aanbesteding is gewonnen.