Noorderwarmte (2014)

De afvalcentrale AEB te Amsterdam produceert veel warmte. Ideaal om te gebruiken voor de verwarming van woningen. Om deze reden schreef Nuon een aanbesteding uit voor de aanleg van 16 km warmtetransportleiding. In het tracé bevonden zich acht boringen met een totale lengte van ongeveer 3,5 kilometer. De verwachting is dat na voltooiing van dit project al in 2030 20.000 huishoudens in Amsterdam Noord op de nieuwe stadsverwarming zijn aangesloten.


 

 

Rol KernStijl:

EMVI-coördinator en –schrijver + coaching van enkele schrijvers

EMVI-criteria:

integraal veiligheidsmanagement, optimalisaties, work breakdown structure, samenwerking, planningsmanagement, omgevingsmanagement, risicomanagement, kwaliteitsmanagement, werkplan ontwerp en vergunningen, werkplan boringen, oplossingen voor complexe situaties, supply chain management en projectorganisatie.

Resultaat:
het plan is als beste plan beoordeeld met een 9.